Kompaktowość i wydajność

Wymiana narzędzi

  • Szybka wymiana narzędzi, łatwa i bezpieczna

    12 sekund

tool change

Auto-index system

  • Umożliwia obrót wszystkich narzędzi od 0 °do 360 °

    minimalny programowalny krok 0,01 stopnia

Jednostka wykrawająca

  • Zaawansowany system wykrawania z niskim poborem energii elektrycznej

    1,5 kW

puchning unit

Specyfikacja techniczna