H-Brake Tandem

Poza standardową serią pras H- Brake i serią H- Brake Heavy Dudy możliwe jest łączenie pras krawędziowych w tandem, pozwalających na zsynchronizowane gięcie kilku maszyn. Maszyny mogą pracować niezależnie, a długie produkty mogą być gięte np. na dwóch maszynach w tym samym czasie. Wersje i opcje są zależne od typu maszyny.