Jak wybrać gilotynę?

Jak materiał będzie cięty i jaka jest jego wytrzymałość?

Maksymalna grubość ciętego materiału dla gilotyny jest  podawana dla stali czarnej o wytrzymałości pomiędzy 40 a 45 kg/mm2. Zakłada się również, iż maszyna jest w dobrym stanie technicznym, z właściwie wybranymi ustawieniami kąta natarcia noża, szczeliną oraz ostrymi krawędziami noży.

Przy cięciu maksymalnych grubości, należy pamiętać, że niskiej jakości materiał, może przekraczać zakładaną wytrzymałość. Jeżeli maszyna regularnie ma ciąć maksymalną dla niej zakładaną grubość materiału, należy rozważyć wybór gilotyny o wyższych parametrach maksymalnej grubości cięcia (np. 8mm dla ciętych 6 mm)

Dla oszacowania maksymalnej grubości cięcia dla innych materiałów można użyć poniższe założenia:

max długość cięcia

Zakładając następującą twardość standardowa gilotyna 6 mm utnie  aluminium o grubości 8mm i stal nierdzewną o grubości 4,8 mm.

Aluminium o twardości 25kg/mm2  = 45 x 36 / 25= 8mm.

Stal nierdzewna o twardości 70kg/mm2 = 45 x 36 / 70 = 4.8mm.

Długość cięcia

Jaka jest maksymalna długość ciętego materiału?

Czy będą cięte przekątne?

Zabezpieczenia

Wszystkie nowe maszyny są sprzedawane wraz z certyfikatem zgodności CE i odpowiednimi zabezpieczeniami, jak przednie osłony palców, boczne osłony, tylne kurtyny świetlne. Alternatywne opcje są dostępne, jednak gdy wszystkie niezbędne wymagania bezpieczeństwa są potrzebne zalecane jest kupno maszyny wyprodukowanej po 1995 r lub nowej.